Inwestor zastępczy


W ramach zastępstwa inwestorskiego w imieniu Inwestora prowadzimy cały proces budowlany:

 • uczestniczymy w organizacji przetargów na Generalnego Wykonawcę lub Wykonawców branżowych (pakietowanie),
 • ubiegamy się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.

Zakres usług jest każdorazowo określany w umowie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Inwestora.

Jako inwestor zastępczy, na każdym kroku informujemy Inwestora głównego o postępach prac i wykazujemy poniesione koszty.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, zapewniamy osiągnięcie wysokiej jakości realizacji robót budowlanych przy jednoczesnej optymalizacji czasu realizacji i kosztów inwestycji.

Kim jest inwestor zastępczy?

 • uczestniczymy w organizacji przetargów na Generalnego Wykonawcę lub Wykonawców branżowych (pakietowanie),
 • ubiegamy się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.

Polskie prawo niejednoznacznie odnosi się do funkcji inwestorów zastępczych. Daje to nam szerokie pole do działania i możliwości ustalenia indywidualnych, elastycznych warunków współpracy biznesowej.
Definicja i status prawny inwestora zastępczego i zastępstwa inwestycyjnego pojawiają się w Polskiej Normie z dnia 25 kwietnia 2000 roku (PN-ISO 6707–2:2000).

Zgodnie z nią:

 • inwestor zastępczy to firma lub osoba organizująca i koordynująca działania związane z inwestycją

Umowa o zastępstwo inwestycyjne zawierana jest między zlecającym a wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować pracę i zarządzać wszystkimi czynnościami na budowie.

Jakie są zalety korzystania z usług inwestora zastępczego?

Jeśli nie masz czasu samodzielnie prowadzić budowy w Opolu lub w Południowej Polsce, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Co zyskasz, wybierając nas jako inwestora zastępczego?

 • opracujemy Twoją dokumentację przetargową,
 • kompleksowo zajmiemy się Twoją budową,
 • przejmiemy nadzór nad podwykonawcami,
 • będziemy na bieżąco informować Cię o postępach prac niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz,
 • otrzymasz gotowe zestawienia wszystkich wydatków, związanych z realizacją budowy.

Co nas wyróżnia na lokalnym rynku?

Jako Twój inwestor zastępczy zatroszczymy się o wiele kwestii, które często pomijają inni, lokalni wykonawcy.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie ochrony środowiska. Zadbamy o:

 • Twoje finanse,
 • jakość całego procesu budowlanego.

Troszczymy się o to, by każdy projekt, który współtworzymy, służył wiele lat bez szkody dla otaczającego go środowiska. Stawiamy wyłącznie na nowoczesne materiały i technologie energooszczędne. To właśnie one sprawiają, że inwestycje zwracają się z nawiązką!

Działamy w sposób przemyślany

Podczas sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej każdy, nawet najmniejszy błąd może kosztować inwestora krocie! W naszej codziennej pracy skupiamy się więc na tym, by rzetelnie i w najmniejszych detalach opracować plan działania i kosztorysy. Prowadzimy inwestycje naszych Partnerów w sposób:

 • efektywny,
 • przemyślany,
 • ekonomiczny,
 • terminowy.

Prowadzimy ewidencję wszystkich wydatków. Nasi inwestorzy mają stały wgląd w koszty i mogą na bieżąco zgłaszać wszelkie sugestie i uwagi, dotyczące kwestii finansowych.

Rygorystycznie podchodzimy też do kwestii terminów. Ograniczamy na budowie przestoje i ryzyko kar finansowych, związanych z niewywiązaniem się z ustaleń harmonogramu prac.

Przygotujemy dokumentację do przetargów

Dobrze wiemy, że w branży budowlanej wiele dochodowych i przyszłościowych kontraktów można zdobyć, uczestnicząc w postępowaniach przetargowych. Niestety, na polskim rynku wciąż wielu inwestorów ma problem z terminowym i starannym przygotowywaniem specyfikacji technicznych, niezbędnych po to, by móc wystartować do przetargu.

Nawet ci, którzy dysponują zaawansowanym zapleczem logistycznym i branżową wiedzą, tracą milionowe kontrakty z powodu nieterminowo lub błędnie opracowanej dokumentacji!

Naszym celem jest sprawne i precyzyjne przygotowywanie:

 • kalkulacji,
 • projektów,
 • pism,
 • i pozostałej specyfikacji przetargowej.

Zależy nam na tym, by nasi zleceniodawcy wygrywali przetargi.

Szukasz inwestora zastępczego? Chcesz wziąć udział w postępowaniu przetargowym i potrzebujesz wsparcia kompetentnego inżyniera?

Wybierz biuro IPM Usługi Inżynieryjne.

Spotkajmy się i omówmy szczegóły współpracy.