Przeglądy okresowe budynków


W ramach przeglądów okresowych pomagamy w utrzymaniu należytego stanu technicznego budynku. Kluczowe są dla nas kwestie bezpieczeństwa i kontrola stanu technicznego obiektów. 

Na podstawie analizy stanu budynku przedstawiamy szacunkowy budżet remontowy i harmonogramy niezbędnych działań w dogodnym czasie. Prawo budowlane określa częstotliwość i rodzaj przeglądów obiektów, w zależności od ich przeznaczenia i powierzchni. Każda kontrola wraz z odpowiednimi protokołami, ekspertyzami, ocenami i wnioskami powinna być odnotowana w księdze obiektu budowlanego.

Bieżąca ocena stanu nieruchomości

Celem oceny stanu technicznego budynku jest zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia, a także zachowania efektywnego zarządzania obiektem.

Na podstawie wniosków pokontrolnych zarządca jest w stanie podjąć stosowne decyzje o niezbędnych modernizacjach. To właśnie bieżące naprawy oraz remonty zapewniają utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, dostosowanym do aktualnych wymogów i norm.