Inżynier Ochrony Środowiska


Zajmujemy się stałą obsługą środowiskową firm. Pomagamy naszym Inwestorom wypełniać wszelkie obowiązki, wynikające z Ustawy o ochronie środowiska. Świadczymy szeroko pojęte usługi w zakresie doradztwa środowiskowego. Obsługujemy różnego rodzaju przedsiębiorstwa i projekty, uwzględniając aktualne zasady gospodarki odpadami.

Konsulting środowiskowy w IPM Usługi Inżynieryjne Opole

Czym jest konsulting środowiskowy? To forma współpracy, polegająca na stałym przekazywaniu firmom/ inwestorom posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia. Mówiąc wprost: wiemy, jak planować zarządzanie firm i koordynacje budów bez szkody dla środowiska naturalnego.

Dysponujemy najnowszą wiedzą branżową z zakresu prawa środowiskowego. Stale poszerzamy też zasób posiadanych informacji o wszelkich zmianach w przepisach GIOŚ. W ten sposób możemy zaoferować naszym Inwestorom kompleksową, profesjonalną obsługę.

Jakie usługi środowiskowe oferujemy? Jako wyspecjalizowani eksperci, zajmujący się obsługą inwestycji między innymi pod kątem środowiskowym, poruszamy się w wielu obszarach tematycznych. Oferujemy:

 • konsultacje dotyczące pytań bądź problemów dotyczących ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalności klienta;
 • audyty środowiskowe (dzięki nim nasi Inwestorzy mogą w pełni dostosować swoją działalność do wymagań ochrony środowiska);
 • przygotowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych lub opracowanie zgłoszenia wodnoprawnego;
 • ocenę prowadzonej gospodarki odpadami;
 • przygotowanie niezbędnych zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i w określonych przypadkach także wytwarzanie odpadów.

Obsługa w zakresie BDO

Większość przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, powinna prowadzić ewidencję odpadów i zarejestrować się w bazie BDO. Szczegółowy wykaz podmiotów, zobowiązanych do wypełniania obowiązku BDO zawierają: Art. 50 ust. 1 i Art. 51 ust. 1 Ustawy o odpadach. Nie wiesz, jak prowadzić rejestr BDO? A może po prostu nie masz czasu na samodzielne wypełnianie zawiłych, elektronicznych formularzy? Nasi inżynierowie pomogą Ci:

 • dokonać wpisu do BDO,
 • aktualizować na bieżąco ewidencję odpadów,
 • opracować cykliczne sprawozdania odpadowe itd.

Stała obsługa w zakresie ochrony środowiska

Wspieramy naszych Inwestorów/ firmy na każdym etapie prowadzenia inwestycji budowlanych. Pomagamy sporządzać wnioski o wydanie decyzji środowiskowych. Opracowujemy karty informacyjne planowanych przedsięwzięć. Wiemy, jak przygotowywać dokumentację, by uniknąć nieprzyjemności i nieprawidłowości w razie kontroli IOŚ. Co jeszcze możemy zaoferować jako specjaliści w dziedzinie inżynierii środowiskowej?

 • dokonujemy aktualizacji decyzji środowiskowych;
 • reprezentujemy podmioty gospodarcze przed organami państwa, odpowiadającymi za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska;
 • świadczymy doraźną pomoc w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, pomagamy firmom przejść kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska, rozwiązujemy problemy formalne, związane z realizacjami inwestycji w kontekście ochrony środowiska.

Na życzenie inwestora możemy dokonać przeglądów instalacji służących ochronie środowiska. Opracowujemy też dokumentację techniczną, kosztorysy inwestorskie, wnioski i pisma, wymagane przez powiatowe inspektoraty ochrony środowiska.

Ochrona środowiska jest bardzo ważna w nowoczesnym budownictwie!

Stawiamy na ideę zrównoważenia, ponieważ uważamy, że jedynie poprzez racjonalną gospodarkę zasobami jesteśmy w stanie zapewnić przyszłość kolejnym pokoleniom.

Skorzystaj z naszego doradztwa – prowadź bezpieczne inwestycje

Prowadzisz inwestycję i potrzebujesz wsparcia w kwestiach formalnych, dotyczących ochrony środowiska? Przyjdź do biura IPM Usługi Inżynieryjne Opole. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu wniosków rejestracyjnych BDO? Z nami to żaden problem! Wyjaśnimy Ci krok po kroku, jak ewidencjonować odpady.